Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Psychoterapia Gdańsk – metody pracy

Wyobraź sobie, że codziennie musisz pokonać tę samą drogę z domu do pracy. Droga jest kręta, wyboista, kilka razy przewróciłaś/eś się na niej. Pokonywanie tej drogi  jest dla Ciebie nieprzyjemne: czujesz niepokój, zmęczenie, brak nadziei, zniechęcenie. Zastanawiasz się, czy można to zmienić…Psychoterapia jest jak szukanie wspólnie z terapeutą odpowiedzi, dlaczego wybierasz akurat tę drogę i jakie masz alternatywy.

Pewnie zobaczysz kilka innych sposobów, by pokonać tę trasę. Być może odkryjesz, że wybierasz dotychczasową, choć istnieje inna:  krótsza, wygodniejsza, ale  po drodze trzeba minąć  miejsce, gdzie wałęsają się budzące przerażający lęk bezpańskie psy.  Może zorientujesz się, że wybierasz drogę, którą chodzili Twoi rodzice i nigdy nie przyszło Ci na myśl, że można pójść inaczej. Albo przeciwnie: starasz się iść zupełnie inaczej, bo za wszelką cenę nie chcesz ich naśladować. Psychoterapia zwiększa szansę, by zrozumieć, czemu wybierasz określone sposoby działania, mimo że wiąże się to z cierpieniem Twoim lub innych osób. Pozwala lepiej tolerować  uczucia, które dotychczas były szczególnie nieprzyjemne dla Ciebie. Celem psychoterapii jest poprawa w relacjach z bliskimi osobami oraz zdrowsze  traktowanie siebie samego. Korzystając z metafory drogi: zobaczysz więcej, niż jedną drogę i codziennie sama/sam będziesz decydować, którą jesteś gotowa/gotowy pójść.

Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna – psychoterapia Gdańsk

Psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychodynamicznym jest metodą pracy, której celem jest trwała zmiana sposobów funkcjonowania w różnych obszarach życia. Skupia się na zrozumieniu głębszych procesów psychicznych i emocjonalnych, które wpływają na nasze funkcjonowanie i doświadczenia. Ważnym elementem pracy jest badanie konfliktów między nieświadomymi potrzebami a utrwalonymi nieskutecznymi sposobami ich zaspokajania. Kolejnym elementem jest wypracowanie nowych, bardziej kompromisowych rozwiązań.

Ta forma pracy szczególnie dobrze sprawdza się, jeżeli pacjent zmaga się z problemami od lat i przeżywa:

 1. Trudności w relacjach interpersonalnych, bo pomaga zrozumieć głębsze mechanizmy, które wpływają na interakcje z innymi ludźmi i umożliwia rozwój zdrowszych wzorców relacji.
 2. Problemy emocjonalne, gdyż wspiera w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, np. lękiem, depresją, gniewem czy poczuciem pustki, poprzez odkrywanie ich korzeni i przyczyn oraz doświadczanie ich w warunkach bezpiecznej relacji terapeutycznej.
 3. Trauma i doświadczenia z przeszłości, ponieważ pomaga zrozumieć ich wpływ na obecną sytuację i znaleźć sposoby na ich przetworzenie.
 4. Problemy z samooceną i tożsamością, gdyż rozwija zdolność do przyglądania się własnym przekonaniom, wartościom i wyobrażeniom o sobie, pomagając w budowaniu pozytywnego poczucia własnej wartości i identyfikacji.
 5. Kryzysy życiowe i przejścia, bo relacja terapeutyczna jest źródłem oparcia w momentach życiowych zmian, takich jak rozstania, straty, zmiany zawodowe czy choroby, pomagając w radzeniu sobie z emocjami i podejmowaniu decyzji.
 6. Problemy związane z rozwojem osobistym, ponieważ pomaga w zrozumieniu siebie lepiej, odkryciu swoich potrzeb, pragnień i celów życiowych, oraz wspiera w procesie samorealizacji i rozwoju.


📞 Zadzwoń teraz
📌 Jak dojechać?

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu – psychoterapia Gdańsk

Coraz większą popularność zdobywa wywodząca się z nurtu psychodynamicznego psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (ang. Transference-Focused Psychotherapy, TFP). To podejście koncentruje się na zrozumieniu i pracy nad przeniesieniem. Przeniesienie to jest proces przenoszenia uczuć, oczekiwań i wzorców związanych z wcześniejszymi relacjami na psychoterapeutę i terapię.

psychoterapia Gdańsk

Praca polega na analizie i interpretacji reakcji pacjenta wobec terapeuty oraz relacji terapeutycznej. To jest klucz do zrozumienia wewnętrznych konfliktów pacjenta oraz wzorców interpersonalnych. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować, jakie są te przeniesione uczucia i wzorce, a następnie wspólnie pracują nad ich przepracowaniem i zrozumieniem. W praktyce terapeuta może obserwować emocje, które pacjent odczuwa w relacji terapeutycznej. I czy są to uczucia związane z zaufaniem, złością, przywiązaniem czy odrzuceniem. Analiza tych reakcji może prowadzić do głębszego zrozumienia mechanizmów obronnych i wzorców interpersonalnych pacjenta.

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jest szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości. Wówczas przeniesienie odgrywa istotną rolę w dynamice terapeutycznej oraz w rozwoju relacji terapeutycznej.


📞 Zadzwoń teraz
📌 Jak dojechać?

Psychoterapia integratywna – psychoterapia Gdańsk

Podejście integratywne może być pomocne w różnych sytuacjach życiowych. Obejmuje różnorodne techniki i metody terapeutyczne, które psychoterapeuta dostosowuje do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Jest elastyczną formą terapii stosowaną w różnych obszarach:

 1. Zaburzenia psychiczne – dla przykładu:
  • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (maniakalno-depresyjne) – integracyjne podejście terapeutyczne może pomóc w stabilizacji nastroju, radzeniu sobie z okresami depresji i manii oraz w budowaniu zdrowszych strategii samoopieki.
  • Lęki i zaburzenia lękowe – terapia integratywna może pomóc w redukcji objawów lękowych poprzez stosowanie technik relaksacyjnych, poznawczych oraz pracy nad źródłami lęków.
 2. Trudności w relacjach: Integracja różnych technik terapeutycznych pozwala na efektywne radzenie sobie z problemami interpersonalnymi, konfliktami w związkach oraz trudnościami w komunikacji.
 3. Zarządzanie stresem i radzenie sobie z trudnościami życiowymi: Psychoterapia integratywna może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, kryzysami życiowymi, stratami czy przystosowaniem się do zmian życiowych.
 4. Praca nad rozwojem osobistym i samorealizacją: Integracyjne podejście terapeutyczne umożliwia wsparcie w procesie samopoznania, odkrywania swoich celów, wartości i potrzeb oraz budowaniu satysfakcjonującego życia.
 5. Problemy związane z traumą, np. zaburzenia lękowe związane z traumą (PTSD). Psychoterapia integratywna może być skuteczną metodą w leczeniu PTSD poprzez integrację różnych technik terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness) i terapia doświadczeń somatycznych (somatic experiencing).
 6. Poprawa samoświadomości i rozwój umiejętności radzenia sobie: Integracyjne podejście terapeutyczne może wspierać klientów w zwiększaniu samoświadomości, rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz wzmocnieniu zdolności do skutecznego funkcjonowania w codziennym życiu.

Czas trwania – psychoterapia Gdańsk

W tej metodzie stosuje się także psychoterapię krótkoterminową. Ma ona na celu udzielenie pomocy osobom w sytuacji życiowego kryzysu albo rozwiązanie konkretnego problemu, który pojawił się niedawno. Zwykle trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt spotkań 1-2 razy w tygodniu po 50 min. Jeśli trudności trwają od dłuższego czasu, to wskazana jest psychoterapia w podejściu psychodynamicznym. To podejście pozwala na wprowadzeniu trwałych zmian w różnych obszarach życia. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu po 50 minut. Długość trwania psychoterapii nie jest z góry określona.

Więcej i mam nadzieję, że jaśniej na temat psychoterapii dorosłych: krok po kroku od konsultacji wstępnych do psychoterapii:)

A tu znajdziecie informację o metodach pracy poszczególnych osób w zespole

Zadzwoń teraz

psychoterapia Gdańsk Jasień psychoterapia Piecki Migowo psychoterapia Kowale psychoterapia Gdańsk Południe