Psychoterapia dorosłych

Konsultacja psychologiczna

Psychoterapia dorosłych zaczyna się od konsultacji wstępnej. Pierwsze spotkania z psychologiem pozwalają na określenie problemu, potrzeb oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się po pomoc. Trwają 50 minut, odbywa się zwykle 4-5 spotkań. W tym czasie można oswoić się z tym, jak przebiegają spotkania, psycholog zbiera niezbędne informacje, aby mieć jak najbardziej pełny obraz trudności, z którymi boryka się zgłaszający. Zatem jest to czas niezbędny, by ustalić dalszy plan działania.

Psychoterapia dorosłych – jak zapisać się do psychologa?

psychoterapia dorosłych Gdańsk Jasień
Psychoterapia dorosłych – pierwsze spotkanie pozwala oswoić się z miejscem i zasadami pracy.

Prowadzę psychoterapię dorosłych osób i przyjmuję tylko te, które zgłosiły się telefonicznie. W czasie sesji nie odbieram telefonów, ale oddzwaniam zwykle tego samego dnia.  Po ustaleniu telefonicznym pierwszej wizyty, wysyłam wiadomość SMS potwierdzającą termin spotkania oraz adres gabinetu.


Przed spotkaniem proszę przeczytać zasady bezpieczeństwa związane z Covid-19, które obowiązują na terenie budynku oraz w gabinecie. Na początku pierwszego spotkania proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO. Jeden egzemplarz klauzuli otrzymuje zgłaszający się, natomiast drugi wypełniony i podpisany zostaje dołączony do dokumentacji.

Podczas pierwszej wizyty omówione zostaną trudności, które skłoniły Cię do zgłoszenia się po pomoc. Zwykle konieczne jest kilka spotkań, aby szczegółowo omówić problemy i podjąć decyzję co dalej.

Zadzwoń teraz
Jak dojechać?

Psychoterapia – co dalej?

Część osób potrzebuje kilku czy kilkunastu cotygodniowych spotkań, aby rozwiązać sytuację, niektórym potrzebna jest kilkumiesięczna psychoterapia. Czasem problemy trwają kilka, kilkanaście lat, depresja lub inne problemy psychiczne powtarzają się, zatem konieczna jest dłuższa i bardziej intensywna praca (sesje 2 razy w tygodniu).

W swojej pracy kieruję się zasadami „Kodeksu etyki psychoterapeuty” Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Psychoterapia krótkoterminowa ma na celu udzielenie pomocy osobom w sytuacji życiowego kryzysu lub rozwiązanie konkretnego problemu, który pojawił się niedawno, zwykle trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt spotkań. Natomiast jeśli trudności trwają od dłuższego czasu, to wskazana jest psychoterapia długoterminowa. Takie rozwiązanie służy wprowadzeniu zmian w różnych obszarach życia. Długość trwania psychoterapii nie jest z góry określona.
Indywidualna psychoterapia dorosłych prowadzona w nurcie psychodynamicznym jest metodą pracy, której celem jest trwała zmiana sposobów funkcjonowania w różnych obszarach życia. Zatem zmiana ma nastąpić w relacjach z innymi ludźmi, przeżywaniu emocji oraz w sferze poznawczej. Dlatego ważnym elementem pracy jest rozpoznawanie i rozumienie konfliktów między nieświadomymi potrzebami a utrwalonymi nieskutecznymi sposobami ich zaspokajania oraz wypracowanie nowych, bardziej kompromisowych rozwiązań. Skomplikowane?

A nieco prościej?

Czy w Twoim życiu od lat powtarzają się podobne trudności w rodzinie albo w pracy? Czy konsekwencje tych problemów negatywnie wpływają na Ciebie i Twoich bliskich? Celem terapii jest w takiej sytuacji trwała zmiana w relacjach z ludźmi. I dlatego wspólnie z psychoterapeutą będziesz odkrywać, jak to się dzieje, że nieskutecznie radzisz sobie z trudnościami. Na przykład jak to jest, że obliczu zmian życiowych (utrata pracy, strata bliskiej osoby, urodzenie dziecka, etc.) pojawiają się objawy lękowe albo depresyjne? I dlaczego bywa tak, że nasilenie objawów jest tak duże, że trudno utrzymywać kontakty towarzyskie, czerpać satysfakcję z życia albo normalnie pracować?

Właśnie w trakcie psychoterapii będziesz szukać nowych, bardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami. Proces terapeutyczny służy lepszemu dostosowywaniu się do zmian w życiu. Odsłania potrzeby, które starasz się nieświadomie zaspokoić, jednocześnie zakłócając sobie życie, relacje z bliskimi lub funkcjonowanie w pracy. W trakcie procesu terapeutycznego będziesz szukać innej drogi, po to by swoje potrzeby zaspakajać w bardziej dojrzały, skuteczny sposób.

Cennik