Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Ocena ryzyka depresji w ciąży wg NICE

Ocena ryzyka i nasilenia depresji u kobiet w ciąży może byc przeprowadzona w oparciu o rekomendacje National Institute for Health and Care Excellence dotyczące zdrowia psychicznego w ciąży i po porodzie.


Ocena ryzyka i nasilenia depresji w ciąży
Ocena ryzyka depresji w ciąży w trzech krokach

 Krok pierwszy – ocena ryzyka depresji w ciąży

Należy zadać ciężarnej 2 pytania, które pozwolą na identyfikację depresji – Whooley Questions (WQ):

1.Czy w ciągu dwóch ostatnich tygodni doświadczyła Pani obniżonego nastroju, czuła się Pani przygnębiona, bez nadziei na przyszłość ?

    □ tak       □ nie

2. Czy w ciągu dwóch ostatnich tygodni odczuwała Pani małe zainteresowanie lub małą przyjemność
z wykonywania różnych rzeczy?

   □ tak         □ nie

W przypadku uzyskania odpowiedzi „NIE” na oba pytania należy zakończyć badanie na tym etapie.

W przypadku jednej lub dwóch odpowiedzi „TAK” konieczne dalsze badanie czyli krok drugi.

Krok drugi

Należy poprosić ciężarną o wypełnienie kwestionariusza umożliwiającego ocenę nasilenia objawów. Do wyboru:
1.  Edynburska Skala Depresji Poporodowej EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)  – wersja dla ciężarnych
2. Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ-9 (Patient Health Questionnaire).
Jeżeli wynik EPDS ≤ 12pkt lub PHQ-9 ≤ 9 pkt, to należy zakończyć badanie na tym etapie.
 Jeżeli uzyskano wyższe wyniki to krok trzeci

UWAGA!
Nawet jeśli wynik ogólny będzie niski to należy wykonać Krok trzeci  jeżeli:
Pytanie nr 10 w EPDS  ≥ 2
Pytanie nr 9 w PHQ-9  ≥ 1

Krok trzeci

Zalecenie konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej w celu dalszej diagnostyki.

Schemat badań przesiewowych w kierunku depresji u kobiet w ciąży i po porodzie w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

W razie potrzeby sytuacje wymagające szczególnych interwencji w stosunku do pacjentki i jej rodziny można konsultować indywidualnie: oferta specjalistycznego wsparcia przez Skype’a lub w gabinecie.

Na podstawie:  National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal and postnatal mental health Quality standard

do pobrania: Materiały dla położnych i lekarzy

do góry