Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Urszula Rodzik

Urszula Rodzik - psychoterapeuta Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Od ponad 15 lat udzielam pomocy rodzinom, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku. Uczestniczyłam w projekcie wsparcia środowiskowego dla mieszkańców Gdańska będących w kryzysie zdrowia psychicznego prowadzonym przez Fundację FOSA .

Ukończyłam studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku pedagogika. Doskonaliłam swoje kompetencje terapeutyczne na Treningu I stopnia „Żywa Nadzieja” – Psychoterapia Złożonej Traumy organizowanym przez kanadyjski Mount Joy College Victoria BC.

Ukończyłam Studium Terapii Depresji w Gdyni. Jestem w trakcie 4-letniego całościowego Szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.  Moje kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii spełniają wymogi ustawowe i są zgodne z rekomendacjami Polskiej Rady Psychoterapii. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

—————————————————————————————————————————–