Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Urszula Rodzik

Urszula Rodzik psychoterapeutka
Urszula Rodzik – psychoterapeutka

Od ponad 15 lat udzielam pomocy rodzinom, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku. Uczestniczyłam w projekcie wsparcia środowiskowego dla mieszkańców Gdańska będących w kryzysie zdrowia psychicznego prowadzonym przez Fundację FOSA .

Ukończyłam studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku pedagogika. Doskonaliłam swoje kompetencje terapeutyczne na Treningu I stopnia „Żywa Nadzieja” – Psychoterapia Złożonej Traumy organizowanym przez kanadyjski Mount Joy College Victoria BC.

Ukończyłam Studium Terapii Depresji w Gdyni. Obecnie jestem na drugim roku 4-letniego certyfikowanego szkolenia psychodynamicznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.