Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Poradnictwo psychologiczne Gdańsk – Gdański Psycholog

Ten sposób pracy dedykowany jest osobom zdrowym, które doświadczają kryzysu życiowego np. w wyniku zmiany życiowej (macierzyństwo, ojcostwo), problemów życiowych: sytuacyjnych (utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, poważna choroba). Warto pamiętać, że na każdy etap życiowy przypada wyzwanie rozwojowe np. w postaci znalezienia pracy, partnera, separacji z dzieckiem i wówczas wsparcie psychologiczne bywa bardzo pomocne. 

Poradnictwem psychologicznym zajmuje się  osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, ukończyła dodatkowe kursy, przykładowo: szkolenia z zakresu psychotraumatologii, okołoporodowej opieki psychologicznej, etc. Poradnictwo psychologiczne nie jest skierowane do osób doświadczających zaburzeń psychicznych, nawracających kryzysów psychicznych w obliczu różnych zmian życiowych, mających długotrwałe trudności w relacjach z innymi. Odpowiednią formą pracy jest w takich sytuacjach psychoterapia.

Zadzwoń teraz