Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Depresja poporodowa i podczas ciąży

Szybkie leczenie  takich zaburzeń, jak depresja w ciąży i depresja poporodowa pozwala na ograniczenie negatywnych skutków choroby u matki, dziecka oraz pozostałych członków rodziny. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza oraz podejmowanie odpowiedniej interwencji, by wspierać i chronić całą rodziną w tej trudnej sytuacji.

Depresja poporodowa - szybkadiagnoza i podjęcie leczenia skraca czas trwania choroby.

Prowadzę psychoterapię osób, które przeżywają  trudności emocjonalne w związku z pojawieniem się dziecka. Zgłaszają się do mnie osoby, którym trudno jest dostosować się do zmian w życiu zawodowym i rodzinnym. Z pomocy mogą korzystać kobiety w ciąży, mężczyźni oczekujący narodzin dziecka, a także matki i ojcowie w pierwszym roku życia dziecka.

Depresja okołoporodowa obejmuje epizody dużej i małej depresji, które występują w czasie ciąży lub w ciągu pierwszych 12 miesięcy po porodzie. Jest jednym z najczęstszych powikłań medycznych w okresie ciąży i połogu. Zatem warto pamiętać, że to stan przejściowy i odpowiednie leczenie  przynosi poprawę.

Depresja w ciąży i depresja poporodowa – rozpoznanie i leczenie:

1.Chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
2. Rozpoczęcie leczenia w początkowym okresie choroby, gdy tylko pojawią się objawy, skraca czas jej trwania. W takich sytuacjach interwencja przynosi szybką poprawę.
3. Późne rozpoznanie i zgłoszenie się  do psychologa czy psychiatry wydłuża czas leczenia. I dlatego aż połowa chorujących osób wymaga psychoterapii i/lub farmakoterapii przez rok.
4. Brak leczenia powoduje, że depresja utrzymuje się długo. Z tego powodu u 30% chorych objawy występują ponad trzy lata  po porodzie.

Ministrestwo Zdrowia przygotowało w 2018 kampanię poświęconą m.in depresji poporodowej. Więcej inforamcji na stronie projektu Wylecz depresję.

Jak rozpoznać depresje w ciąży i depresję poporodową?
  1. W oczekiwaniu na dziecko – depresja u kobiet w ciąży
  2. Objawy depresji u mężczyzn oczekujących dziecka
  3. Depresja poporodowa u matek
  4. Ojcowie zmagający się z depresją poporodową
  5. Trauma porodowa

Na podstawie:
Screening for perinatal depression. ACOG Committee Opinion No. 757. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2018;132:e208-12.
Vliegen N, Casalin S, Luyten P. The course of postpartum depression: a review of longitudinal studies. Harvard Review Of Psychiatry. 2014;22(1):1-22. doi:10.1097/HRP.0000000000000013.
Pearson RM, Carnegie RE, Cree C, et al. Prevalence of Prenatal Depression Symptoms Among 2 Generations of Pregnant Mothers: The Avon Longitudinal Study of Parents and Children. JAMA Network Open. 2018;1(3):e180725. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.0725.