Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Programy profilaktyczne

Przystanek Mama – profilaktyka depresji poporodowej

Projekt realizowany jest w konsorcjum COPERNICUS PL Sp z o.o., Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacji Twórczych Kobiet w 40 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej na terenie trzech województw:

  • pomorskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • warmińsko- mazurskiego ,

Program będzie obejmował następujące działania:

  • Edukacja personelu medycznego na temat zaburzeń afektywnych w okresie okołoporodowym ( 6 godzin szkolenia)
  • Promocja programu podczas wizyt patronażowych, szczepień i wizyt u pediatry oraz  prowadzenie badań przesiewowych w kierunku depresji wśród matek w pierwszym roku po porodzie. Program przewiduje wynagrodzenie dla położnych, lekarzy i pielęgniarek za przeprowadzenie badania przesiewowego Edynburską Skalą Depresji Poporodowej, omówienie wyników skali z matką oraz zachęcenie do konsultacji psychologicznych tych osób, u których wynik badania wskazuje na ryzyko depresji poporodowej.
  • W placówkach podstawowej opieki zdrowotnej odbywać się będą bezpłatne konsultacje psychologiczne (maks. 3) dla kobiet z grupy ryzyka.

Więcej informacji o projekcie

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych współpracą przy projekcie położnych, pielęgniarek pediatrycznych, lekarzy POZ z w/w województw dr Magdalena Chrzan-Dętkoś Instytut Psychologii UG psymcd@ug.edu.pl.