Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Depresja – PHQ-9

Poniżej znajdziesz Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ-9, który służy do rozpoznawania objawów depresji u osób dorosłych. Odpowiedź na pytania pozwoli na wstępną ocenę ryzyka depresji. Po wypełnieniu kwestionariusza pojawi się wynik, który jest wskazówką co do dalszego postępowania. Uzyskana informacja pomoże podjąć decyzję, czy skorzystać z konsultacji psychologa lub psychiatry, który na podstawie pełnego wywiadu i oceny stanu psychicznego może zdecydować, na ile konieczna jest specjalistyczna pomoc.

KWESTIONARIUSZ ZDROWIA PACJENTA-9 (PHQ-9)

KWESTIONARIUSZ ZDROWIA PACJENTA-9 (PHQ-9)

Jak często w ciągu ostatnich 2 tygodni dokuczały Panu/Pani następujące problemy?

Formularz opracowano na podstawie PHQ-9.
Opracowanie: Dr Robert L. Spitzer, Dr Janet B.W. Williams, Dr Kurt Kroenke oraz współpracownicy z wykorzystaniem grantu oświatowego od firmy Pfizer Inc. Zgoda na powielanie, tłumaczenie, przedstawianie lub rozprowadzanie niniejszego dokumentu nie jest wymagana.


Niewielkie zainteresowanie lub odczuwanie przyjemności z wykonywania czynności
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Uczucie smutku, przygnębienia lub beznadziejności
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Kłopoty z zaśnięciem lub przerywany sen, albo zbyt długi sen
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Uczucie zmęczenia lub brak energii
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Brak apetytu lub przejadanie się
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Poczucie niezadowolenia z siebie — lub uczucie, że jest się do niczego, albo że zawiódł/zawiodła Pan/Pani siebie
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Problemy ze skupieniem się na przykład przy czytaniu gazety lub oglądaniu telewizji
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Poruszanie się lub mówienie tak wolno, że inni mogliby to zauważyć? Albo wręcz przeciwnie — niemożność usiedzenia w miejscu lub podenerwowanie powodujące ruchliwość znacznie większą niż zwykle
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Myśli, że lepiej byłoby umrzeć, albo chęć zrobienia sobie jakiejś krzywdy
Wcale nie dokuczały
Kilka dni
Więcej niż połowe dni
Niemal codziennie

Jeżeli zaznaczył/-a Pan/Pani którekolwiek z problemów, jak bardzo utrudniły one Panu/Pani wykonywanie pracy, zajmowanie się domem lub relacje z innymi ludźmi?
W ogóle nie utrudniły
Trochę utrudniły
Bardzo utrudniły
Niezmiernie utrudniły