Wypalenie zawodowe i depresja – profilaktyka przez Internet?

Wypalenie zawodowe i depresja – profilaktyka przez Internet?

Wypalenie zawodowe i depresja to powszechne zjawiska wśród pracowników ochrony zdrowia.  Pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, położne są szczególnie narażeni na stres zawodowy. W swojej pracy codziennie mają kontakt z trudnymi sytuacjami i osobami doświadczającymi traumy.

Wypalenie zawodowe i depresja to powszechne zjawiska wśród pracowników ochrony zdrowia.
Internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu MED-STRES

Jesteś położną, pielęgniarką, lekarzem? W Twoim otoczeniu kogoś dotknęło wypalenie zawodowe i depresja ? Wobec tego możesz bezpłatnie wziąć udział w programie redukcji stresu zawodowego wśród personelu medycznego. Na Uniwersytecie SWPS dzięki współpracy z dwiema szwedzkimi uczelniami: Stockholms Universitet i Linköpings Universitet powstał program MED-STRES. Projekt stworzony jest przez psychologów  z zastosowaniem nowych technologii. Jego celem jest zapobieganie depresji i wypaleniu zawodowemu wśród personelu medycznego. Kierownikiem projektu jest  dr Ewelina Smoktunowicz, która zajmuje się psychologią zdrowia w pracy.

Udział w programie jest poufny. Uczestnicy będą poprawiać umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym. Zatem będą budować i wzmacniać przekonania o swojej skuteczności i dostępności wsparcia psychicznego. Ćwicząc online oraz wykonując zadania w trakcie swojej pracy zawodowej nauczą się stosować nowe techniki radzenia sobie ze stresem.

Aby skorzystać z programu należy:

1. Być w grupie docelowej programu czyli wykonywać zawód medyczny
2. Mieć dostęp do urządzenia z Internetem – program jest przygotowany w przystępny sposób, więc wystarczy podstawowa wiedza na temat obsługi komputera, nie jest wymagane instalowanie żadnych aplikacji.
3. Wygospodarować ok. 90 minut czasu tygodniowo przez maksymalnie 6 tygodni. Jak widać, to naprawdę niewiele.
4. Być gotowym na wypełnienie kwestionariuszy: na początku programu, bezpośrednio po jego zakończeniu oraz 6 i 12 miesięcy później. Może to zająć każdorazowo ok. 20 minut.

Twórcy programu korzystają z nowoczesnych technologii, dzięki którym można wykonać zadania w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Autorzy przygotowali instrukcje w dostępnych formach, takich jak filmy, nagrania audio. Program zawiera słownik użytych pojęć. Zatem w razie potrzeby wykonane ćwiczenie można wydrukować, a instrukcje do ulubionych technik zapisać na dysku komputera.

filmy, nagrania audio. Program zawiera słownik użytych pojęć. Zatem w razie potrzeby wykonane ćwiczenie można wydrukować, a instrukcje do ulubionych technik zapisać na dysku komputera.

Projekt wykorzystuje doświadczenia wcześniej realizowanego programu pod nazwą „Stres Pomagających”, w którym brali udział m.in. policjanci, strażacy, żołnierze, a także  pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi. Wypalenie zawodowe i depresja bardzo często zdarzają się w tych grupach zawodowych. Jak zakładają twórcy programu MED-STRES nie ma szansy, by całkowicie uniknąć stresu zawodowego, ale można stosować skuteczne sposoby, by zmniejszyć jego negatywne działanie. Szczególnie jest to ważne w tych profesjach, które także ze względu na pracę zmianową i nadgodziny są narażone na depresję. Program ruszył w październiku 2018 roku, ale nadal można się zarejestrować. Zatem do dzieła!

Grafika:  https://www.iterapi.se/sites/medstres/public/1-home
Obraz PublicDomainPictures z Pixabay 

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/badanie/18359-med-stres-internetowy-program-przeciwdzialania-stresowi-zawodowemu-wsrod-personelu-medycznego-2