Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Agnieszka Pietkiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Agnieszka Pietkiewicz Usługi Psychologiczne, adres siedziby Gdańsk, ul. Stolema 54/9 NIP 5471473805 REGON 192800438. Dodatkowym miejscem wykonywania działalności jest ośrodek psychoterapii Gdańsk, ul. Morelowa 10/22.

Strony – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.gdanskipsycholog.pl oraz strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://agnieszka-pietkiewicz-psycholog-psychoterapia.business.site na Google Moja Firma Google Business Site

Fanpage- profil prowadzony przez Administratora na Facebooku pod adresem www.facebook.com/agnieszkapietkiewiczpsychoterapia/.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej technologii o podobnym charakterze

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Strony oraz Fanpage na Facebooku i/lub Instagramie prowadzone przez Administratora,

Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Administratora w gabinecie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, np. pacjenci i członkowie ich rodzin, personel medyczny, etc.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze stron internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Stron Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika na Stronie za pośrednictwem plików cookies.

Pliki cookie – małe pliki zapisywane na komputerach osób, które odwiedzają Strony. Pliki cookie gromadzą preferencje Użytkownika dotyczące witryn i wzory odwiedzania Stron. Służą one do tego, by pomóc Użytkownikowi w interakcji z witryną. Zwykle informacje obejmują nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer.

Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie przetwarzane są przez Administratora w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych na stronie funkcjonalności.

Podawanie danych osobowych nie jest potrzebne aby korzystać ze Strony.

Administrator korzysta z plików cookie Google Analytics. Są to pliki wykorzystywane przez Google LLC w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Tym samym zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Podczas korzystania ze strony https://agnieszka-pietkiewicz-psycholog-psychoterapia.business.site pliki cookie wykorzystywane są przez Google. O tym jak Google korzysta z plików cookie tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Wycofanie zgody na zbierania danych na Stronach

Strony korzystają z plików cookie stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Stron może w dowolnym czasie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookie.

Korzystanie ze Stron z włączoną obsługą plików cookie w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie zawiera zakładka „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika lub instrukcje zawarte poniżej:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/pl/latest/

Jeżeli Użytkownik nie chce, by pliki cookie były przechowywane w przeglądarce, to po wizycie na Stronach powinien usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki.

Odwołania do innych stron internetowych

Administrator nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli witryn internetowych, do których linki znajdują się na Stronach Administratora. Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na w/w witrynach internetowych.

Serwisy społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających Fanpage https://www.facebook.com/agnieszkapietkiewiczpsychoterapia. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z jego prowadzeniem, w tym w celu udostępniania treści i subskrypcji Fanpage’a, informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation . Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres: Agnieszka Pietkiewicz Usługi Psychologiczne, ul. Stolema 54/9 80-177 Gdańsk

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności, o ile będzie to konieczne ze względu na rozwój nowych technologii lub z innych istotnych przyczyn. Użytkownicy proszeni są o upewnienie się, iż zaznajomieni są z aktualną wersją polityki prywatności.