Ocena ryzyka i nasilenia depresji – jak przeprowadzać

Ocena ryzyka i nasilenia depresji – jak przeprowadzać

Ocena ryzyka i nasilenia depresji w ciąży i po porodzie? Jak rozpoznać depresję w ciąży? Jak prowadzić badania w kierunku depresji poporodowej? Nowy standard opieki okołoporodowej wprowadza obowiązek takich badań, ale nie wskazuje, w jaki sposób dokonać oceny ryzyka i nasilenia objawów depresji w ciąży i po porodzie.

Ocena ryzyka i nasilenia depresji w ciązy i depresji poporodowej - NICE rekomenduje zadanie kobiecie w pierwszej kolejności  dwóch pytań "sondujących" obecność objawów depresji.
NICE rekomenduje zadanie kobiecie w pierwszej kolejności dwóch pytań „sondujących” obecność objawów depresji.


To z jednej strony pozwala lekarzom i położnym na indywidualny wybór narzędzi, z drugiej rodzi szereg wątpliwości. Przygotowałam przykładowy „schemat oceny ryzyka i nasilenia depresji”, który powstał w oparciu o rekomendacje National Institute for Health and Care Excellence (2016). Narzędzia są bezpłatne i powszechnie dostępne. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji powinna być prosta i wygodna! NICE rekomenduje w pierwszej kolejności zadanie 2 pytań „sondujących” obecność objawów depresji. Jeśli pacjentka odpowie twierdząco na choć jedno z tych pytań, to należy poprosić ją o wypełnienie kwestionariusza umożliwiającego wstępną ocenę ryzyka i nasilenia depresji. NICE wymienia dwa narzędzia, z których można korzytać: PHQ-9 lub Edynburską Skalę Depresji Poporodowej (EPDS). Decyzja, które zastosować należy do lekarza i położnej. Kobiety, które uzyskały podwyższone wyniki należy skierować do psychologa lub psychiatry w celu dalszej diagnozy.
Poniżej linki z materiałami. Mam nadzieję, że będzie przejrzyście i krótko.

instrukcja, piktogram, PHQ-9, EPDS wersja dla ciężarnych, EPDS wersja po porodzie

Ocena ryzyka i nasilenia depresji w ciąży i po porodzie – szczegółowe informacje i materiały

Na podstawie:  
National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal and postnatal mental health Quality standard [QS115] Published date: February 2016 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej – Dz U. z 2018 poz. 1756)