Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Objawy lękowe – GAD-7

Poniżej znajdziesz Kwestionariusz Lęku Uogólnionego GAD -7 , który służy do rozpoznawania objawów lękowych u osób dorosłych. Odpowiedź na pytania pozwoli na wstępną ocenę ryzyka zaburzeń lękowych. Po wypełnieniu kwestionariusza pojawi się wynik, który jest wskazówką co do dalszego postępowania. Uzyskana informacja pomoże podjąć decyzję, czy skorzystać z konsultacji psychologa lub psychiatry, który na podstawie pełnego wywiadu i oceny stanu psychicznego może zdecydować, na ile konieczna jest specjalistyczna pomoc.

KWESTIONARIUSZ ZDROWIA PACJENTA-9 (PHQ-9)

KWESTIONARIUSZ LĘKU UOGÓLNIONEGO (GAD-7)

Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni dokuczały Panu(i) następujące problemy?

Formularz opracowano na podstawie GAD-7.
Informacja: Kwestionariusz GAD-7 jest udostępniony nieodpłatnie przez firmę PHIZER.


Czuł(a) się Pan(i) podenerwowany(a), niespokojny(a), mocno spięty(a)
Wcale
Przez kilka dni
Więcej niż przez połowę tego okresu
Niemal każdego dnia

Nie mógł(a) Pan(i) przestać się martwić albo zapanować nad tym
Wcale
Przez kilka dni
Więcej niż przez połowę tego okresu
Niemal każdego dnia

Za bardzo się Pan(i) martwił(a) różnymi rzeczami
Wcale
Przez kilka dni
Więcej niż przez połowę tego okresu
Niemal każdego dnia

Miał(a) Pan(i) trudności z relaksowaniem się
Wcale
Przez kilka dni
Więcej niż przez połowę tego okresu
Niemal każdego dnia

Był(a) Pan(i) tak niespokojny(a), że nie mógł(a) usiedzieć na miejscu
Wcale
Przez kilka dni
Więcej niż przez połowę tego okresu
Niemal każdego dnia

Łatwo stawał(a) się Pan(i) rozdrażniony(a) lub poirytowany(a)
Wcale
Przez kilka dni
Więcej niż przez połowę tego okresu
Niemal każdego dnia

Obawiał(a) się Pan(i), tak jakby miało się stać coś strasznego
Wcale
Przez kilka dni
Więcej niż przez połowę tego okresu
Niemal każdego dnia