Gdański Psycholog Ośrodek Psychoterapii

Doświadczenie zawodowe

gabinet psychoterapii Gdańsk Jasień Morelowa 10

Pracuję jako psycholog i psychoterapeuta. Od 11 lat prowadzę praktykę prywatną – obecnie w gabinecie psychoterapii w Gdańsku na Jasieniu. Prowadzę superwizję indywidualną psychoterapeutów i psychologów oraz superwizję grupową w ośrodkach psychologiczno-psychoterapeutycznych. W latach 2002-2019 zawodowo byłam związana ze Szpitalem św. Wojciecha w Gdańsku (szpital na Zaspie). Pracowałam m.in. jako psycholog na oddziale patologii ciąży, ginekologii, położnictwie i neonatologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam także podczas staży, m.in. na Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Bilikiewicza w Gdańsku oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży „Młodzieżowy Port” w Gdańskim Centrum Zdrowia.

Psychoterapia pomoc psychologiczna Gdańsk Jasień Morelowa 10

Współpracowałam z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie – prowadziłam wykłady, szkolenia i warsztaty psychologiczne dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Współpracuję z Uniwersytetem SWPS w Warszawie – prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych Pomoc psychologiczna, wsparcie dla par i kobiet w ciąży oraz po porodzie. Jestem autorką kilku programów zdrowotnych zw. z opieką okołoporodową, które z powodzeniem były realizowane w Gdańsku. Jednym z nich jest „Macierzyństwo krok po kroku” – program prowadził zespół położnych i psychologów w Szpitalu św. Wojciecha. Celem była pomoc matkom i ojcom zmagającym się z takimi zaburzeniami, jak depresja poporodowa, depresja w ciąży. O programie tu i tu.

Artykuły dotyczące zdrowia psychicznego, objawów i diagnozowania zaburzeń psychicznych, itp.

Zadzwoń teraz

Wybrane wystąpienia na konferencjach i sympozjach zw. z rodzicielstwem i opieką okołoporodową:
 • Pietkiewicz A. Jak przekazywać niewygodne informacje? Konferencja Szkoleniowo-Naukowa podczas XII Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji, Warszawa 2019.
 • Pietkiewicz A. Wsparcie dla położnej po przyjęciu porodu martwego dziecka. Warsztat certyfikowany dla położnych. Konferencja Laktacyjna Gdynia 2019.
 • Pietkiewicz A. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji wg nowego standardu opieki  okołoporodowej. III Kongres Położnych Rodzinnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych, Sobieszewo 2019.
 • Pietkiewicz A. Procedura „Niebieskiej Karty” – zasady postępowania w pracy pielęgniarki Konferencja Pielęgniarek Pediatrycznych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Gdańsk 2018
 • Pietkiewicz A., Macierzyństwo krok po kroku – Gdańsk 2017. Konferencja Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Copernicus PL, Gdańsk 2017
 • Pietkiewicz A. Depresja poporodowa – działania terapeutyczne w praktyce doradcy laktacyjnego. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa podczas XI Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji, Warszawa 2018
 • Chrzan-Dętkoś M., Pietkiewicz A, Psycholog jako członek zespołu interdyscyplinarnego w opiece nad matką w okresie okołoporodowym, 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pn. Psychologia dla Zdrowia i Społeczeństwa, Gdańsk 2017
 • Pietkiewicz A. Chmury nad kołyską – opieka laktacyjna nad matką zmagającą się z depresją poporodową. – Konferencja Szkoleniowo-Naukowa podczas IX Zjazdu Centrum Nauki o Laktacji, Warszawa 2016
 • Pietkiewicz A., Łagodzić ból – szpitalna opieka nad rodzicami po stracie. Sympozjum „Rodzicielstwo po stracie” Stowarzyszenie Macherki i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 2015
 • Pietkiewicz, A.,  Znaczenie wsparcia personelu medycznego w tworzeniu więzi między rodzicami a dzieckiem w okresie noworodkowym. Psychologiczna i medyczna perspektywa opieki okołoporodowej. Konferencja Stowarzyszenia Zielona Myśl, Gdynia 2011
 • Pietkiewicz A., Kangurowanie donoszonych noworodków – wpływ na spójność systemu rodzinnego, depresję poporodową oraz poczucie kompetencji rodzicielskich. Kobieta w podróży  – VI Konferencja z cyklu Kobieta w kulturze. Uniwersytet Gdański Gdańsk 2011
Artykuły popularnonaukowe dotyczące macierzyństwa:

Karmienie piersią okiem psychologa
Baby blues
Oksytocyna
Niepewność, wątpliwości, niepokoje
Poronienie

do góry

dr Agnieszka Pietkiewicz – Psychoterapeuta psycholog – Gdańsk