Alicja Jankiewicz

Alicja Jankiewicz – psychoterapeuta, psycholog Gdańsk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe 4-letnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne –  rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku jako interwent niosący pomoc psychologiczną oraz koordynator programu Gdańska Akademia Rodzica, zajmujący się profilaktyką i psychoedukacją; przy Stowarzyszeniu na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, gdzie prowadzę grupy wsparcia dla rodzin osób z chorobami psychicznymi oraz terapię indywidualną dla osób z diagnozami psychiatrycznymi; jak i w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuję się psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych oraz konsultuję w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom. W pracy terapeutycznej odnoszę się do diagnozy struktury osobowości. Posiadam doświadczenie w pracy warsztatowo-szkoleniowej z grupami rodziców oraz wychowawców. Dbając o profesjonalizm udzielanej pomocy, nieustannie biorę udział w konferencjach i szkoleniach, które pogłębiają moją wiedzę i kompetencje. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.